Velkommen til Oslo og Omegn Vaktmesterforening

Vi kjemper for å forbedre og forsvare medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

Jo flere vi er, desto større mulighet har vi til å få gjennomslag for rettferdig lønn, trygg jobb og et godt arbeidsmiljø.

                                      DIGITALT ÅRSMØTE 2021.

Ble avholdt 12.april på teams. styrets nye sammensetting ligger under fanen OM OSS.

Uravstemningen.

Av 116 stemmeberettigede   har  52 (44,83 %) medlemmer stemt.  43 (82,69 %) stemte ja.    9 (17,31 %) stemte nei.     0 (0,00 %) stemte blankt

                                         Lønnsoppgjøret 2020.

lønnsforhandlingene for 2020 ble ferdig forhandlet den 17.desember 2020. Ny lønnstabell, overenskomst og protokoll fra møtet ligger under fanen nyheter.

                                                                            VASET             

Booking for sommer 2021 er åpnet det er meget stor pågang på leie. Så her er det bare å ta kontakt om dere er interesserte i å leie, kontakt oss på epost omengvak@online.no eller på mobil 90580779.

Infoskriv nr. 2 – 2020