Velkommen til Oslo og Omegn Vaktmesterforening

Vi kjemper for å forbedre og forsvare medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

Jo flere vi er, desto større mulighet har vi til å få gjennomslag for rettferdig lønn, trygg jobb og et godt arbeidsmiljø.

                                                         DIGITALT ÅRSMØTE 2021.

årsmøte 2021 avholdes mandag 12 april kl.18.00 på teams. dokumenter og link til møtet er nå sendt ut til alle medlemmer pr. epost.                       Foreningen ønsker alle sine medlemmer en riktig god påske.

Uravstemningen.

Av 116 stemmeberettigede   har  52 (44,83 %) medlemmer stemt.  43 (82,69 %) stemte ja.    9 (17,31 %) stemte nei.     0 (0,00 %) stemte blankt

                                         Lønnsoppgjøret 2020.

lønnsforhandlingene for 2020 ble ferdig forhandlet den 17.desember 2020. Ny lønnstabell, overenskomst og protokoll fra møtet ligger under fanen nyheter.

Foreningen ønsker alle sine medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år.

                                                                            VASET             

Foreningen har en del ledig utleie på Vaset nå. Det er gode skiforhold med 60 km oppkjørte løyper, og slalåmbakken har flotte forhold. Så her er det bare å ta kontakt om dere er interesserte i å leie, kontakt oss på epost omengvak@online.no eller på mobil 90580779.

Infoskriv nr. 2 – 2020