Velkommen til Oslo og Omegn Vaktmesterforening

Vi kjemper for å forbedre og forsvare medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

Jo flere vi er, desto større mulighet har vi til å få gjennomslag for rettferdig lønn, trygg jobb og et godt arbeidsmiljø.

ÅRSMØTE 2022.

Årsmøte 2022 som skulle avholdes tirsdag 25. januar kl.18.00 på Oslo Kongressenter Folkets hus, Youngsgt.11 0181 Oslo blir avlyst på grunn av smitte situasjonen som er. Fagforbundet har gitt oss utsettelse og frist til å avholde årsmøtet innen 31.3.2022. vi kommer med ny innkalling når møtet blir avholdt.