Velkommen til Oslo og Omegn Vaktmesterforening

Vi kjemper for å forbedre og forsvare medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

Jo flere vi er, desto større mulighet har vi til å få gjennomslag for rettferdig lønn, trygg jobb og et godt arbeidsmiljø.

Vi minner om att vår ferieleilighet på Vaset er ledig i julen. Julen del 1. 22 – 27 desember opptatt. Julen / nyttår del 2. 27 desember – 1 januar kr.3000. det er mulig å leie hele perioden også. Ta kontakt på mobil 90580779 eller på e-post omengvak@online.no.