Velkommen til Oslo og Omegn Vaktmesterforening

Vi kjemper for å forbedre og forsvare medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

Jo flere vi er, desto større mulighet har vi til å få gjennomslag for rettferdig lønn, trygg jobb og et godt arbeidsmiljø.

   

Foreningens nye styresammensetting for perioden 2023 – 2024 ligger under fanen om oss. 

ny overenskomst for 1.mai 2022 – 30.april 2024 ligger under fanen nyheter.