Velkommen til Oslo og Omegn Vaktmesterforening

Vi kjemper for å forbedre og forsvare medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

Jo flere vi er, desto større mulighet har vi til å få gjennomslag for rettferdig lønn, trygg jobb og et godt arbeidsmiljø.

Vi minner om att vi fortsatt har noen ledig leie på ferieleiligheten på Vaset i august og september høstferieuka er også ledig bare å ta kontakt på mail eller mobil 90580779