Velkommen til Oslo og Omegn Vaktmesterforening

Vi kjemper for å forbedre og forsvare medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

Jo flere vi er, desto større mulighet har vi til å få gjennomslag for rettferdig lønn, trygg jobb og et godt arbeidsmiljø.

Som dere alle sikkert har fått med dere så er hytteforbudet opphevet fra 20.april. Foreningen åpner opp for utleie fra 1.mai.

Infoskriv nr. 2 – 2020