Velkommen til Oslo og Omegn Vaktmesterforening

Vi kjemper for å forbedre og forsvare medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

Jo flere vi er, desto større mulighet har vi til å få gjennomslag for rettferdig lønn, trygg jobb og et godt arbeidsmiljø.

   Vaktmesterforeningen ønsker alle sine medlemmer en riktig god sommer.

Foreningens nye styresammensetting for perioden 2022 – 2023 ligger under fanen om oss.