Om Oss

    Styret 2023 – 2024. består av følgende personer:

Leder Trond Knutsen ikke på valg
Nestleder Rune Sagen gjenvalgt 2 år.
Sekretær: Arild Rebbbeng ikke på valg
Kasserer Jørn Karlsen gjenvalgt 2 år.
Seksjonstillitsvalgt (Teknisk og samferdsel) Jørn Karlsen Valgt 1 år.
Studieleder Arild Rebbeng  gjenvalgt 1år.
Ungdomstillitsvalgt Fredrik Fjeldbraaten valgt for 2 år
Pensjonisttillitsvalgt Helge Rognan gjenvalgt for 2 år.
Styremedlem Rune Gulliksen  ny valgt for 2 år.
 Varamedlem Storm Ø Klausen ikke på valg
Varamedlem Kai Henning Nymoen  ikke på valg.

Revisor  Harald Karlsen

Studie- og Agitasjonsutvalg:

Leder                                                          Arild Rebbeng                              valgt for 1 år.
Medlem                                                      Rune Gulliksen                             valgt for 1 år.

Fagforbundet og Oslos Representantskap:

1. representant Trond Knutsen
2. representant Rune Sagen
Vararepresentant Arild Rebbeng
Vararepresentant: Rune Gulliksen

Representanter til Oslo AOF:

Representant Arild Rebbeng
Vararepresentant Rune Gulliksen

Representanter til Norsk Folkehjelp:

1. representant Storm Øyvind Klausen
2. representant Helge Rognan

Regionkonferansen for yrkesseksjonen Teknisk og Samferdsel jf. § 13.5.1.

Representant Jørn Karlsen

Vara 

Regionkonferansen for ungdom jf.§ 13.6.1.

Representant  Fredrik Fjeldbraaten

Vara 

Regionkonferansen for pensjonister jf.§ 13.6.2.

Representant  Helge Rognan

Vara                Storm Ø.Klausen

Valgkomité: