Om Oss

Styret består av følgende personer:

Leder Trond Knutsen Ikke på valg
Nestleder Rune Sagen Valgt for 2 år
Sekretær: Terje Caspersen Valgt for 2 år
Kasserer Jørn Karlsen Ikke på valg
Seksjonstillitsvalgt (Teknisk og samferdsel) Terje Caspersen Valgt for 2 år
Studieleder Olav Gaaren Valgt for 2 år
Ungdomstillitsvalgt Vi har ingen i denne aldersgruppen Ingen valgt
Pensjonisttillitsvalgt Storm Øyvind Klausen Valgt for 2 år
Styremedlem Olav Gaaren Valgt for 2 år
Styremedlem Roy Moen Valgt for 2 år
1. Varamedlem Geir Holnes Valgt for 2 år
2. Varamedlem Martin Aulie Valgt for 2 år
3. Varamedlem; Kai Henning Nymoen Valgt for 2 år

Revisor (LOs revisjonskontor): Harald Karlsen

Studie- og Agitasjonsutvalg:

Leder Olav Gaaren
Medlem Terje Caspersen

Fagforbundet og Oslos Representantskap:

1. representant Trond Knutsen
2. representant Rune Sagen
Vararepresentant Storm Øyvind Klausen
Vararepresentant: Olav Gaaren

Representanter til Oslo AOF:

Representant Olav Gaaren
Vararepresentant Jørn Karlsen

Representanter til Norsk Folkehjelp:

1. representant Terje Caspersen
2. representant Roy Moen

Valgkomité:

Storm Øyvind Klausen
Boye Hammer
Helge Rognan