Om Oss

Styret 2020 – 2021. består av følgende personer:

Leder Trond Knutsen ikke på valg
Nestleder Rune Sagen gjenvalg 2 år
Sekretær: Arne Aarum  ny valgt 2 år
Kasserer Jørn Karlsen ikke på valg
Seksjonstillitsvalgt (Teknisk og samferdsel) Roy Moen ny valgt 2 år
Studieleder Jørn Karlsen ikke på valg
Ungdomstillitsvalgt Ali Hafizullah ny valgt 1 år
Pensjonisttillitsvalgt Storm Øyvind Klausen gjenvalg 1 år
Styremedlem Roy Moen gjenvalgt 2 år
Styremedlem Geir Holnes gjenvalgt 2 år
 Varamedlem Bislim Memishi ny valgt 1 år
Varamedlem Kai Henning Nymoen gjenvalgt 2 år

Revisor (LOs revisjonskontor): Harald Karlsen

Studie- og Agitasjonsutvalg:

Leder Jørn Karlsen
Medlem Geir Holnes

Fagforbundet og Oslos Representantskap:

1. representant Trond Knutsen
2. representant Rune Sagen
Vararepresentant Storm Øyvind Klausen
Vararepresentant: Geir Holnes

Representanter til Oslo AOF:

Representant Geir Holnes
Vararepresentant Jørn Karlsen

Representanter til Norsk Folkehjelp:

1. representant Ali Hafizullah
2. representant Roy Moen

Valgkomité:

Arild Rebbeng   Olav Gaaren   Ragnar Leine