Om Oss

    Styret 2022 – 2023. består av følgende personer:

Leder Trond Knutsen gjenvalgt 2 år.
Nestleder Rune Sagen gjenvalgt 1 år.
Sekretær: Arild Rebbbeng ny valgt for 2 år.
Kasserer Jørn Karlsen ikke på valg.
Seksjonstillitsvalgt (Teknisk og samferdsel) Roy Moen gjenvalgt 2 år.
Studieleder Arild Rebbeng  ny valgt for 2år.
Ungdomstillitsvalgt vi har ingen i denne aldersgruppen
Pensjonisttillitsvalgt Helge Rognan ny valgt 1 år.
Styremedlem Roy Moen  valgt for 2 år.
Styremedlem Rune Gulliksen  ny valgt for 2 år.
 Varamedlem Niklas Holter Østborg ikke på valg
Varamedlem Kai Henning Nymoen  valgt for 2 år.
Varamedlem Storm Ø. Klausen  valgt for 2 år.

Revisor  Harald Karlsen

Studie- og Agitasjonsutvalg:

Leder                                                          Arild Rebbeng                             ny valgt for 1 år.
Medlem

Fagforbundet og Oslos Representantskap:

1. representant Trond Knutsen
2. representant Rune Sagen
Vararepresentant Arild Rebbeng
Vararepresentant: Roy Moen

Representanter til Oslo AOF:

Representant Arild Rebbeng
Vararepresentant

Representanter til Norsk Folkehjelp:

1. representant Storm Øyvind Klausen
2. representant Helge Rognan

Regionkonferansen for yrkesseksjonen Teknisk og Samferdsel jf. § 13.5.1.

Representant Roy Moen

Vara               Jørn Karlsen

Regionkonferansen for ungdom jf.§ 13.6.1.

Representant  Niklas Holter Østborg

Vara 

Regionkonferansen for pensjonister jf.§ 13.6.2.

Representant  Helge Rognan

Vara                Storm Ø.Klausen

Valgkomité: