Om Oss

Styret består av følgende personer:

Leder Trond Knutsen Valgt for 2 år
Nestleder Rune Sagen Ikke på valg
Sekretær: Terje Caspersen Ikke på valg
Kasserer Jørn Karlsen Valgt for 2 år
Seksjonstillitsvalgt (Teknisk og samferdsel) Terje Caspersen Ikke på valg
Studieleder Jørn Karlsen Valgt for 2 år
Ungdomstillitsvalgt Vi har ingen i denne aldersgruppen Ingen valgt
Pensjonisttillitsvalgt Storm Øyvind Klausen Ikke på valg
Styremedlem Roy Moen Ikke på valg
Styremedlem Geir Holnes Valgt for 1 år
1. Varamedlem Martin Aulie Ikke på valg
2. Varamedlem Kai Henning Nymoen Ikke på valg

Revisor (LOs revisjonskontor): Harald Karlsen

Studie- og Agitasjonsutvalg:

Leder Jørn Karlsen
Medlem Terje Caspersen

Fagforbundet og Oslos Representantskap:

1. representant Trond Knutsen
2. representant Rune Sagen
Vararepresentant Storm Øyvind Klausen
Vararepresentant: Geir Holnes

Representanter til Oslo AOF:

Representant Geir Holnes
Vararepresentant Jørn Karlsen

Representanter til Norsk Folkehjelp:

1. representant Terje Caspersen
2. representant Roy Moen

Valgkomité:

Storm Øyvind Klausen   Olav Gaaren   Ragnar Leine